Algemeen

Ouders

Ouders zijn samen met leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Wij willen benadrukken dat we een goede communicatie van wezenlijk belang achten. Bij onduidelijkheden of ontevredenheid verwachten we van ouders dat zij in eerste instantie contact op zullen nemen met de leerkracht en indien gewenst met de IB-er of directie.


Communicatie

Wij maken gebruik van een communicatie omgeving: ‘Parro’. Deze is bereikbaar via een app op uw mobiele telefoon of website. Vrijwel alle communicatie van school gaat via dit kanaal verlopen:

De Parro-omgeving wordt gebruikt voor:
·         mededelingen aan de ouders van de school
·         mededelingen voor de groep
·         foto’s van schoolactiviteiten
·         inplannen van oudergesprekken
·         individuele mededelingen van/voor de leerkracht
·         agenda voor activiteiten, waarbij aanwezigheid gepeild kan worden
·         het vragen van hulpouders of om het meebrengen van materialen

Leerkrachten kunnen in deze omgeving hun werktijden/beschikbaarheid instellen. Buiten die tijden kunt u wel een bericht sturen, echter de leerkracht ziet dat pas wanneer de beschikbaarheid weer open staat. Tijdens lestijd (8.30 – 14.00) hebben leerkrachten meestal geen gelegenheid om berichtjes te lezen. Het ziekmelden van uw kind moet telefonisch gebeuren.


Klankbord

We vinden het belangrijk om te horen hoe de ouders ons onderwijs beleven. Daarom peilen we regelmatig, bijvoorbeeld wanneer er een vernieuwing plaats gaat vinden via een random selectie bij ongeveer vijf ouders via een Parro Appgroep de mening van deze ouders aan de hand van een aantal vragen. Zo kunnen wij daarop anticiperen.


 
Lijn
Lijn