AC

Activiteitencommissie (AC)

De taak van de AC is het organiseren van schoolactiviteiten met het team.
Elke schoolactiviteit wordt geregeld door ouders en leerkrachten. Hieronder valt ook het vervoer en de vergoeding. Voor elke activiteit is een contactpersoon van het team en een van de AC aangewezen. Deze contactpersonen overleggen samen over de gewenste invulling en omvang van de activiteit.
De organisatie en voorbereiding van de activiteit is in handen van de contactpersonen in samenwerking met andere ouders. 
Financiering van de ondersteunende schoolse activiteiten geschiedt middels een vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks in de MR vastgesteld wordt.  

Voorzitter: Sonja Ars
Penningmeester: Ilse Marti
Secretaris: Silvia Beuving


 
Lijn
Lijn
omdat het ook ánders kan!