Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Er is  een vaste overblijfkracht en aanspreekpunt: Trinet Seijkens.
 
Structureel overblijven
Voor kinderen die op vaste dagen of geregeld overblijven, bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen van 10 of 20 strippen. U betaalt €2,- per keer. De kosten
voor de strippenkaarten bedragen €20,- voor 10 keer overblijven en €40,- voor 20 keer overblijven. Graag van te voren schriftelijk aangeven op welke vaste dagen uw kind aanwezig zal zijn. Als Uw kind structureel (wekelijks op dezelfde dag) overblijft, wordt het kind op de gewenste dagen ingepland. U hoeft dan niet steeds opnieuw uw kind voor het overblijven op te geven. De strippenkaarten van deze vaste overblijvers blijven op school. De kaart wordt afgetekend op de datum waarop uw kind gebruik maakt van de tussenschoolse opvang. Wanneer uw kind op die vaste dag voor een keer niet naar de TSO gaat, kunt u uw kind afmelden via een briefje in de TSO brievenbus.
 
Incidenteel overblijven
Blijft uw kind af en toe over, dan kunt u een strippenkaart voor incidenteel overblijven kopen. Deze kaart van 6 strippen kost €13,20. Dit kan d.m.v. een briefje met naam en data en €13,20 in een gesloten envelop in onze TSO brievenbus. Contante betaling voor incidentele opvang is ook mogelijk op de dag dat uw kind overblijft. De kosten hiervoor zijn ook €2,20  per kind per keer. U kunt dan ’s ochtends bij binnenkomst een briefje met de naam van uw kind, datum van overblijven, een telefoonnummer waar u bereikbaar bent en €2,20 in een gesloten envelop in de overblijfbrievenbus doen.
 
Volle strippenkaart
Als een strippenkaart vol is, krijgt u deze thuis. Zo weet u meteen dat er een nieuwe kaart moet worden aangeschaft. Wij verzoeken u om strippenkaarten van te voren te betalen.
 
Afmelden
Afmelden kan via de TSO brievenbus ’s ochtends om 08.30 uur.
 
De TSO brievenbus
Deze brievenbus voor het overblijven hangt in de gang, naast de deur naar de speelplaats.
 
Lunch
De kinderen nemen hun eigen lunch mee in een broodtrommel of broodzakje. Graag een gezonde lunch, geen snoep. Er wordt thee gezet voor de kinderen.

 
Lijn
Lijn
omdat het ook ánders kan!