Het bestuur

Toezicht en bestuur
SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt 5 basisscholen in het zuidelijke deel van de gemeente Boxmeer.

De stichting heeft tot doel de educatieve ontwikkeling bevorderen van kinderen en deze te laten uitgroeien tot zelfverantwoordelijke burgers die zichzelf (leren) kennen; die erkend worden om wie ze zijn en die hun eigen talenten kunnen blijven ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.
SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat nu uit 5 personen.

Toezichthoudend bestuur:
mevrouw L. Heijmans, voorzitter
de heer T. Peeters, penningmeester
de heer A. Achten, secretaris

de heer R. Stevens
de heer J. Nauts

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de centrale directie die bestaat uit twee personen.

Dagelijks bestuur, centrale directie:
de heer H. Cremers, algemene zaken en bedrijfsvoering
mevrouw J. Deenen, onderwijs, kwaliteitszorg en ondersteuning