Kindgericht onderwijs

De kern van KGO is dat het onderwijs steeds wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling, waarbij variëteit in leerroutes en werkvormen wordt geboden, ondersteund door ICT.

Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen verschillend is, dat de gemiddelde leerling niet bestaat en dat er meerdere routes zijn om het einddoel te bereiken.
We staan als school achter de kern en de uitgangspunten van het kindgericht onderwijs en willen ons als team verder bekwamen in het werken volgens deze principes met onze leerlingen. In het huidige schooljaar volgen we daarom een teamscholing rondom KGO, samen met de teams van de scholen in Holthees en Vortum-Mullem.
De bouwstenen van Kindgericht onderwijs:
 • Elk kind is uniek
 • Stel de persoonsontwikkeling centraal
 • Stimuleer de metacognitieve vaardigheden (ook executieve vaardigheden)
 • Stimuleer 21e-eeuwse vaardigheden en pedagogiek
 • Ondersteun de competentiebeleving
 • Maak leerlingen eigenaar van het eigen leerproces
 • Zorg voor een ononderbroken ontwikkeling
 • Gebruik gepersonaliseerd leren
 • Maak gebruik van coöperatief leren
 • Laat leerlingen onderzoekend leren
 • Leer kinderen werken met een portfolio
 
Deze bouwstenen zullen de komende jaren steeds meer zichtbaar worden binnen ons onderwijs op school.
We zien ouders als educatieve partners en willen daarom zoveel mogelijk samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van onze leerlingen, hun kinderen. Door te werken met o.a. weekbrieven, kindgesprekken en een portfolio, worden de leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen tegelijkertijd de ouders beter betrokken worden bij het leer- en ontwikkelproces van hun kinderen.
We houden de ouders op de hoogte van de algemene lijnen in de schoolontwikkeling middels informatieavonden en nieuwsberichten via Parro