Ons logo


Ons beeldmerk, de ‘A’ van Antoniusschool is opgebouwd uit 46 unieke lijnen. Deze lijnen staan symbool voor de kinderen van onze school. Ieder gaat zijn eigen route, met zijn eigen start- en eindpunt. De ene keer snel en recht, dan weer zoekend, kronkelend of een zijpad nemend. Waar de kinderen elkaar ontmoeten kruisen de lijnen elkaar. We kaderen het leren niet strak in maar coachen en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. Door de waarde van ieder individu te erkennen ontstaat er een krachtige, kleurrijke, gezamenlijke vorm. Niet ingekaderd maar samen gevormd.
 
Lijn
Lijn